Vanliga frågor

Alla frågor

Vad gör en brandkonsult?

En brandkonsult utformar brandskyddet i en byggnad så att byggnaden är säker även om det skulle börja brinna.

Normalt sett är brandkonsulter delaktiga i hela byggprojektet från början tills att byggnaden är färdigbyggd.

Vad är brandgasventilation?

Brandgasventilation är konstruerad för att ventilera bort brandgaser eller brandrök som använts lite mer i dagligt tal.

Brandgasventilation finns normalt i trapphus, källare, en del vindar, de flesta ljusgårdar, industrier och köpcentrum.

Brandskyddsdokumentation vad är det?

En brandskyddsdokumentation är ett dokument där kraven på byggnadens brandskydd står. De flesta delar i en byggnad har krav på brandskydd. Det har funnits krav på att upprätta brandskyddsdokumentationer sedan 1994. Äldre byggnader har inte brandskyddsdokumentationer om de inte byggts om eller till efter denna tidpunkt.

Brandskyddsdokumentationen innehåller bl.a.:

 • Byggnadsteknisk klass
 • Brandcellsindelning
 • Utrymning
 • Bärande konstruktioner
 • Ytskikt
 • Brandskydd i ventilationssystem
 • Brandfarlig vara
 • Övriga brandtekniska installationer såsom vägledande markering, brandlarm och sprinkleranläggning.

 

Brandcell vad är det?

En brandcell är ett rum eller flera rum där brand inte ska sprida sig till eller från under en viss tid. Ett exempel på brandcell är en normal lägenhet där brand inte sprida sig till eller från inom en timma.

Byggnadsteknisk klass vad är det?

Byggnader delas in i tre stycken olika byggnadsklasser Br1, Br2 eller Br3 enligt nuvarande Boverkets Byggregler. Byggnadstekniska klassen beror på hur stor risken för personskador är om det börjar brinna.  Det är verksamheten och antalet våningar som styr byggnadsklasserna. Br1 har de högsta brandkraven.

Brandskyddsbeskrivning eller brandskyddsdokumentation vad är skillnaden?

De flesta brandkonsulter kallar sina handlingar brandskyddsbeskrivningar under tiden byggnadens utformning bestäms (projektering) och brandskyddsdokumentation då byggnadsprojektet är avslutat.

Brandfrågor

Vad gör en brandkonsult?

En brandkonsult utformar brandskyddet i en byggnad så att byggnaden är säker även om det skulle börja brinna.

Normalt sett är brandkonsulter delaktiga i hela byggprojektet från början tills att byggnaden är färdigbyggd.

Vad är brandgasventilation?

Brandgasventilation är konstruerad för att ventilera bort brandgaser eller brandrök som använts lite mer i dagligt tal.

Brandgasventilation finns normalt i trapphus, källare, en del vindar, de flesta ljusgårdar, industrier och köpcentrum.

Brandskyddsdokumentation vad är det?

En brandskyddsdokumentation är ett dokument där kraven på byggnadens brandskydd står. De flesta delar i en byggnad har krav på brandskydd. Det har funnits krav på att upprätta brandskyddsdokumentationer sedan 1994. Äldre byggnader har inte brandskyddsdokumentationer om de inte byggts om eller till efter denna tidpunkt.

Brandskyddsdokumentationen innehåller bl.a.:

 • Byggnadsteknisk klass
 • Brandcellsindelning
 • Utrymning
 • Bärande konstruktioner
 • Ytskikt
 • Brandskydd i ventilationssystem
 • Brandfarlig vara
 • Övriga brandtekniska installationer såsom vägledande markering, brandlarm och sprinkleranläggning.

 

Brandcell vad är det?

En brandcell är ett rum eller flera rum där brand inte ska sprida sig till eller från under en viss tid. Ett exempel på brandcell är en normal lägenhet där brand inte sprida sig till eller från inom en timma.

Byggnadsteknisk klass vad är det?

Byggnader delas in i tre stycken olika byggnadsklasser Br1, Br2 eller Br3 enligt nuvarande Boverkets Byggregler. Byggnadstekniska klassen beror på hur stor risken för personskador är om det börjar brinna.  Det är verksamheten och antalet våningar som styr byggnadsklasserna. Br1 har de högsta brandkraven.

Brandskyddsbeskrivning eller brandskyddsdokumentation vad är skillnaden?

De flesta brandkonsulter kallar sina handlingar brandskyddsbeskrivningar under tiden byggnadens utformning bestäms (projektering) och brandskyddsdokumentation då byggnadsprojektet är avslutat.

Övriga frågor