Tillbyggnad

Ska du bygga till? Då hjälper Brandkonsulterna gärna dig med brandprojektering från idé till du har byggt klart tillbyggnaden.

Då du bygger till är det viktigt att tänka på att brandskyddet för befintliga delar av byggnaden inte ska bli sämre än vad den var innan tillbyggnaden. De delar som du bygger till har samma krav som en nybyggnad.

Då tillbyggnader normalt är komplexare än nybyggnader är det bra om du har en erfaren brandkonsult som kan hitta lösningar på dina problem beroende på din byggnads unika förutsättningar. Detta är Brandkonsulterna AB specialiserade på.

Under projektets gång har Brandkonsulterna en dialog med övriga projektörer och försöker att hitta en totallösning för dig som blir så bra som möjligt.

Brandskyddsdokumentationen ska normalt inarbetas i andra konsulters handlingar. En tidig start och leverans av brandskyddsdokumentationen möjliggör att dina övriga konsulter kan ägna all kraft åt att arbeta på lösningar för dig som både är bra ekonomiskt och brandtekniskt.

I bygghandlingsskedet hjälper vi dig med att ta fram kvalitetskritiska punkter för din byggnad för att säkerställa att du får den kvalitet på byggnaden du vill ha.

Då byggnaden är färdigställd hjälper vi dig att utföra kontroller av brandskyddet som du behöver för att få ut ditt slutbesked/slutbevis för din byggnad.