Ombyggnad

Ska du bygga om? Då hjälper Brandkonsulterna gärna dig med brandprojektering från idé tills du har byggt klart tillbyggnaden.

Bygger du om en del av din byggnad är det viktigt att tänka på att de delar som inte byggs om inte får ett sämre brandskydd än innan ombyggnaden. Beroende på hur omfattande ombyggnad du gör hjälper Brandkonsulterna dig att få det brandskydd som behövs enligt gällande lagar och regler.

Vid en ombyggnad är det normalt viktigt att vara ute på platsen för att ta fram handlingar på vad du eller den som bygger om ska göra och inte bara vilka krav som ska ställas på delarna. Detta synsätt gör att brandskyddsdokumentationen beskriver för dig vad som ska ändras eller uppgraderas så att inte tid eller kraft läggs på delar som inte behöver ändras.

Det är viktigt att använda en erfaren brandkonsult då delar av förutsättningarna för byggnadens brandskydd är givna beroende på byggnadens utformning. Erfarenheten av liknande projekt är viktig då gäller att vara kreativ och hitta lösningar på dina problem med de förutsättningar som finns. Detta är Brandkonsulterna AB specialiserade på.

Under projektets gång har Brandkonsulterna en dialog med övriga projektörer och försöker att hitta en totallösning för dig som blir så bra som möjligt.

Brandskyddsdokumentationen ska normalt inarbetas i andra konsulters handlingar. En tidig start och leverans av brandskyddsdokumentationen möjliggör för dina övriga konsulter att ägna all kraft åt att arbeta på lösningar, som både är bra ekonomiskt och brandtekniskt för dig.

I bygghandlingsskedet hjälper vi dig med att ta fram kvalitetskritiska punkter för din byggnad för att säkerställa att du får den kvalitet på byggnaden du vill ha.

Då byggnaden är färdigställd hjälper vi dig att utföra kontroller av brandskyddet som du behöver för att få ut ditt slutbesked/slutbevis för din byggnad.