Nybyggnad

Behöver du bygga nytt? Då hjälper Brandkonsulterna AB gärna dig med brandprojektering från idé till färdig byggnad.

För att du ska få ett så bra resultat som möjligt för dig är det bra om brandkonsulten får vara med från början i projektet. En tidig start är bra eftersom de största besparingarna i byggkostnader för dig utförs i detta skede.

Under projektets gång har vi en dialog med medprojektörer och försöker att hitta en totallösning som blir så bra som möjligt för dig.

Brandskyddsdokumentationen ska normalt inarbetas i andra konsulters handlingar. En tidig start och leverans av brandskyddsdokumentationen möjliggör att dina övriga konsulter kan ägna all kraft åt att arbeta på lösningar som både är bra ekonomiskt och brandtekniskt för dig.

I bygghandlingsskedet hjälper vi dig med att ta fram kvalitetskritiska punkter för din byggnad för att säkerställa att du får den kvalitet på byggnaden du vill ha.

Då byggnaden är färdigställd hjälper vi dig att utföra kontroller av brandskyddet som du behöver för att få ut slutbesked/slutbevis för din byggnad.