Brandinventering

Är du osäker på hur bra ditt brandskydd egentligen är? Vare sig du är en innehavare av en verksamhet eller fastighetsägare kan vi hjälpa dig.

Vi kommer gemensamt överens om vad som är viktigt för dig att få reda på. Brandkonsulterna hjälper dig att på plats inventera de delar som du anser vara viktiga.

Brandkonsulterna hjälper dig att inventera byggnader från att bedöma enskilda byggnadsdelars klass till att brandinventera hela byggnader. Hör gärna av dig så kommer vi och hjälper dig.