Olika tjänster

Granskning & framställning av brandritningar/skisser

Brandkonsulterna i Mälardalen AB hjälper dig med att ta fram brandritningar/brandskisser för ditt projekt. Vi detaljgranskar också dina ritningar för att säkerställa brandskyddet då din byggnad är färdigställd.

 

Brandteknisk rådgivning via möten & telefon

Brandkonsulterna AB hjälper gärna dig med rådgivning både på möten och via telefon.

 

Brandtekniska beräkningar

Brandkonsulterna AB hjälper dig med brandtekniska beräkningar då vi bedömer att du minskar byggkostnader med detta.

 

Brandskyddsdokumentationer

Brandkonsulterna AB hjälper dig att upprätta brandskyddsdokumentationer för alla olika skeden i ditt byggprojekt. Brandkonsulterna AB upprättar brandskyddsdokumentationer från programhandling till relationshandling.

 

Kontroll av brandskydd

För att uppfylla aktuella krav ska din byggnad innan den tas i bruk ha en godkänd kontroll av brandskyddet. Brandkonsulterna hjälper dig gärna med denna kontroll. Om du vill är vi också ute under byggtiden och hjälper dig med råd och lösningar under byggtiden.

 

För att du ska få ut slutbesked/slutbevis behöver din byggnad genomgått en godkänd brandkontroll.

 

Utbildning

Önskar du utbildning inom byggnadstekniskt brandskydd? Då hjälper vi gärna till. Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning enligt Era önskemål.

 

Brandinventering

Är du osäker på hur brandskyddet i din byggnad är utformat. Har du frågor om t.ex. låsning av utrymningsvägar kommer vi gärna ut till dig och så ser vi efter möjligheter att lösa dina problem.