Tidsgaranti

Vi förstår att det kostar dig pengar om du inte får material i tid från oss. Vi tycker därför inte att vår tjänst är värd lika mycket för dig om vi kostar dig pengar.

Brandkonsulterna i Mälardalen AB åtar sig därför inte mer arbete än de kan utföra. Detta medför att vi som första brandkonsultföretag i Sverige erbjuder dig en tidsgaranti.

Tidsgarantin innebär att vi drar av 15 % på aktuell faktura om brandskyddsbeskrivningen eller besiktningsutlåtandet är mer än en vecka försenad från vår överenskomna tid. Detta utförs även för varje tillkommande vecka. Tidsgarantin förutsätter att vi har fått det material som vi bett om.