Referenser

Här kommer ett urval av Brandkonsulternas referenser:

Kundutlåtanden:

Det bästa med Brandkonsulterna AB är ni tar fram ett förslag som är praktiskt möjligt att bygga, till en rimlig total byggkostnad. Vi är mycket nöjda med er service och korta leveranstid av handlingar. Vi har genom detta kunna projektera bort framtida kostnader genom att ”bygga rätt” från början.

Peter Andersson, MAVAB AB

 

Vi har anlitat Brandkonsulterna AB i tre olika projekt. Jag tycker att samarbetet har fungerat bra. Brandkonsulterna AB har varit engagerade, hållit tider i projekten, belyst problem och kommit med lösningsförslag på uppkomna problem. Brandkonsulterna AB har levererat lättbegripliga brandskyddsdokumentationer som övriga konsulter kan arbeta in i sina handlingar. Jag tycker också att Brandkonsulterna AB har varit snabba att svara på e-post och varit lätta att nå per telefon.

John Sundqvist, Botrygg Bygg AB

 

Jag har beställt tre mindre projekt av Brandkonsulterna AB och deras insats i tidiga skeden har påverkat utformningen av projekten. Brandkonsulterna AB har anpassat sig efter projektens omfattning och komplexitet. Jag upplever också att Brandkonsulterna AB har varit lyhörda för beställarens önskemål.

Per Vollrathson, AQ Arkitekter

 

Brandkonsulterna AB:s fackkompetens hjälpte oss att få klarhet med brandcellsindelningen då vi hjälpte en kund att ändra sina lokaler.

Tomas Öst, Gronmij

 

Brandskydd är ett viktigt område och då är det bra att kunna fråga en expert på området, som vet vad som gäller. Jag vet idag vad vi behöver åtgärda och informera våra hyresgäster om.

Anna Lackman, Förvaltare, Stockholmshem

 

 

 

Referenser:

PEAB

Kv Muffen 2-7, Fruägen. Nybyggnad av lägenheter. Fyra t.o.m. tiovånings byggnader.

Kv Ekudden, Nacka. Nybyggnad av 134 lägenheter i 16 våningars hus inkl. garage. På garaget har även tvåvånings bostadsbyggnader byggts.

 

SKANSKA

Ombyggnad plan 5 Mälardalens högskola

 

SCANIA

Ombyggnad kontor och industri, Södertälje

 

Stockholmshem

Diverse nybyggnader och ombyggnader av varierande storlek.

 

FastPartner

Ombyggnader Sandvik i Västberga, S.A.T.S. i Täby

 

Sollentuna kommun

Ombyggnader Helenelunds skola i olika etapper

Diverse förskolor, modulbyggnader

 

Eskilstuna kommun

Lokomotivet, Multifunktionsanläggning för teater, konserter, mässor, biograf. Analytisk dimensionering med brandgasspridningsberäkningar och utrymningsberäkningar

Måsta äldreboende, Äldreboende med 88 st. lägenheter i två plan.

Brandinventering av befintligt brandskydd i kommunhuset

 

Örebro Airport

Ombyggnad avgångs och ankomsthall Örebro Airport

 

Humlegården

Diverse ombyggnader kontor och industri