Om oss

Vi ger dig mer:

  • Vi ger dig gratis nyhetsbrev med brandtips
  • Vi ger dig tidsgaranti
  • Vi ger dig mer värde för pengarna

Vi ger dig mer filosofin bygger på att Brandkonsulterna AB har som mål att ge dig mer som kund än andra brandkonsultfirmor i Sverige. Brandkonsulterna i Mälardalen AB kommer till att börja med att ge ut ett nyhetsbrev i månaden med brandtips.

Brandkonsulterna AB har kontor utanför centrum och vi försöker kontinuerligt minska våra kostnader. Synsättet medför att vi kan ha förmånligare priser än våra konkurrenter i samma region.

 

Affärsidé

Vi utformar din byggnads brandskydd så att du blir nöjd vare sig det skulle börja brinna eller inte. Vi försöker att alltid göra vårt bästa.

 

Om oss

Vi är ett litet företag med Stefan Schönberg som arbetar heltid och Klas Bayer som arbetar med kvalitetskontroller. Ett litet företag kan ha stora fördelar. Du vet vem som utför arbetet då du ringer eller e-postar eftersom samma person utför uppdraget som tar mot det.

 

Vi tar inte mot mer projekt än vi kan hantera och kan därför som första brandkonsult i Sverige erbjuda tidsgaranti.

 

Vi kanske inte är bäst men vi har som mål att alltid göra vårt bästa. Den inställningen brukar räcka långt.

 

Varför oss?

Vi är erfarna konsulter med mer än 10 års erfarenhet av branschen att utforma byggnaders brandskydd.

 

Vi inriktar oss på att hitta bra brandskyddslösningar för små till medelstora nybyggnader och ombyggnader inom bostäder, butiker, kontor, hotell, sjukhus, industri och särskilda boenden. Då vi är specialiserade inom detta område kan vi hålla bra priser. Vi utför också vid behov beräkningar inom brandskydd.

 

Kvalitet

Vi fyller i checklistor för varje brandskyddsbeskrivning och i svårare projekt ber vi en annan konsult granska våra handlingar. Detta för att garantera att våra lösningar uppfyller aktuella krav och regler.

 

Försäkring

Brandkonsulterna i Mälardalen AB har konsultförsäkring med If.

 

Medlemskap

Brandkonsulterna i Mälardalen AB är medlem i Svenska brandskyddsföreningen.

 

Avtal

Vi arbetar enligt allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09) och eventuellt andra krav som vi kommer överens om.

 

Vilka har vi utfört arbeten åt tidigare

Förhoppningsvis är du en av dem eller kommer bli! Vi har utfört arbeten åt bl.a. Peab, Skanska, Stockholmshem, Fastpartner, SCANIA, Sollentuna kommun och Eskilstuna kommun. Se fliken referenser för mer information.

 

Tidsgaranti

Som första brandkonsult i Sverige erbjuder vi tidsgaranti. Tidsgarantin innebär att vi drar av 15 % av fakturan om brandskyddsbeskrivningen eller besiktningsutlåtandet är mer än en vecka försenad från överenskommen tid. Detta utförs även för varje tillkommande vecka. Tidsgarantin förutsätter att vi har fått det material som vi bett om.

 

Vilka arbetar i företaget

 

Stefan Schönberg

Stefan Schönberg är brandingenjör från Lunds Tekniska högskola som han gått klart 1998. Stefan var med och startade Brandkonsulterna i Mälardalen AB 2005. Tidigare har Stefan arbetat på Brandskyddslaget AB, Norsk Brannconsult AS, Ljungby kommun och Bengt Dahlgren AB.

 

På fritiden vandrar och dyker Stefan gärna. Dykintresset blev stort då han var ute och backpackade runt världen och arbetade som dykinstruktör i Asien. Stefan har även hållit på med volleyboll och beachvolleyboll på elitnivå även om det (nästan) är för länge sedan för att nämnas.

 

Klas Bayer

Klas Bayer är brandingenjör från Lunds tekniska högskola och var med att starta Brandkonsulterna i Mälardalen AB 2005 tillsammans med Stefan Schönberg. Tidigare har Klas arbetat på Bengt Dahlgren AB. Klas Bayer är normalt delaktig i kvalitetsarbetet inom Brandkonsulterna i Mälardalen AB.